Peak Oil, Storbritannien
Peak Oil, Hubberts peak

Peak Oil, Storbritannien

Storbritannien var oljeexportör mellan 1980 och 2005. Vissa tror att det var Margaret Thatcher som fixade till ekonomin under 1980-talet...

Peak Oil

Hubbert beräknade att USA skulle nå sin maximala oljeutvinning år 1970. Hans sätt att beräkna detta har sedan dess utvecklats och förfinats. Nya beräkningar gör gällande att världen just nu befinner sig på en platå av oljeproduktion som strax faller. Fram till 1970 hittade man ständigt nya stora fyndigheter med olja. Därefter blir det allt mindre som hittas för varje decennium. Sedan 1980 håller fynden inte jämna steg med konsumtionen. Fram till 2005 ökade produktionen av olja när efterfrågan steg. Sedan 2005 kan inte produktionen av råolja öka lika lätt vilket ger ett h ögt pris vid hög efterfrågan. I nästa skede kommer produktionen att minska. Eftersom ekonomin påverkas starkt av energipriser blir följden en kraftigt sänkt ekonomi. Många varnar för att matpriserna kommer att stiga kraftigt.En kalori mat produceras idag med hjälp av sju kalorier diesel.