Skolvision Klimat

Förändrat klimat under drygt 100 år

Naturliga klimatvariationer under 400 000 år Förändrat klimat under drygt 100 år Små temperaturskillnader gör stor skillnader
   
Strålningsbalans under året