Smältvatten har lågt pH-värde

Smältvatten har lågt pH-värde

Surstöten på våren kan vara så kraftig att många organismer slås ut. Om man bara mäter pH-värdet på sommaren kanske man aldrig hittar förklaringen till att de förvunnit. Sjöar i kalkrika områden har små eller inga problem med surstötar.

Försurning

 
Smältvatten har lågt pH-värde Olika arters känslighet för pH