www.Skolvision.se

Koldioxidhalten ökar

Atmosfärens koldioxidhalt ökar Koldioxiden mäts sedan år 1958 på Mauna Loa, Hawaii. Ökningen går allt snabbare och är nu ca 0,5 % per år. Den årliga variationen beror på att en större mängd kol binds i växtlighet under den tid på året då norra halvklotet har sommar. Landmassan är större på norra än på södra halvklotet.

 

 

 

 Koldioxidens variation under året.