www.Skolvision.se

Koldioxidvariation under året

På Hawaii har man mätt koldioxidhalten i atmosfären i mer än 50 år. Under året varierar halten på grund av att växtligheten tar in stora ämngder koldioxid under växtperioden. Vid nedbrytningen återgår koldioxid till atmosfären. För varje år ökar halten på grund av användningen av fossila bränslen.

 

 

 

 kolets kretslopp Kolets kretslopp
Koldioxidhalt i atmosfären mellan 1958 och 2010