Apollofjäril, Parnassius apollo
Apollofjäril, Parnassius apollo

Apollofjäril, Parnassius apollo

Fotograferad på Gotland där underarten gotlandsapollo, Parnassius apollo apollo, förekommer.

Rödlistad

Apollofjäril, Parnassius apollo Apollofjäril, Parnassius apollo  
Apollofjäril, Parnassius apollo Apollofjäril, Parnassius apollo