Åkerbär, Rubus arcticus

Åkerbär, Rubus arcticus

Utbredning i Norden.

 
Åkerbär, Rubus arcticus   Åkerbär, Rubus arcticus