Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Rosväxter, Familj Rosaceae

Hartsros, Rosa mollis

Familjen Rosaceae, rosväxter, är en stor familj med 28 släkten och 231 bofasta arter i Sverige. 

Familj Rosaceae

Agrimonia, småborrar

Luktsmåborre, Agrimonia procera

Småborre, Agrimonia eupatoria

 

Småborre, Agrimonia eupatoria

Småborre, Agrimonia eupatoria

Alchemilla - daggkåpor

Fjällkåpa, Alchemilla alpina

Daggkåpa, Alchemilla vulgaris Sektion med 32 svenska arter, bl.a. följande:

Stjärndaggkåpa, Alchemilla acutiloba

Späddaggkåpa/vindaggkåpa, Alchemilla filicaulis

Glatt daggkåpa, Alchemilla glabra

Sammetsdaggkåpa, Alchemilla glaucescens

Glansdaggkåpa, Alchemilla micans

Betesdaggkåpa, Alchemilla monticola

Njurdaggkåpa, Alchemilla murbeckiana

Trubbdaggkåpa, Alchemilla plicata

Valldaggkåpa, Alchemilla subglobosa

Skårdaggkåpa, Alchemilla wichurae

Fjällkåpa, Alchemilla alpina

Guttation hos daggkåpa

   

 Aphanes - jungfrukammar

Storjungfrukam, Aphanes arvensis Inf.

Småjungfrukam, Aphanes australis Inf.

 
   

Argentina - gåsörter

Gåsört, Argentina anserina

 

Gåsört, Argentina anserina

 

Comarum - kråkklövrar

Kråkklöver, Comarum palustre

 
   

Cotoneaster - oxbär

Alvaroxbär, Cotoneaster canescens

Skånskt oxbär, Cotoneaster kullensis

Svartoxbär, Cotoneaster niger

Rött Oxbär, Cotoneaster scandinavicus

 
   

Crataegus - hagtornar

Rundhagtorn, Crataegus laevigata

Trubbhagtorn, Crataegus monogyna

Flikhagtorn, Crataegus rhipidophylla

 

Trubbhagtorn, Crataegus monogyna

Hagtornsmarker på Öland

Rundhagtorn, Crataegus laevigata

Flikhagtorn, Crataegus rhipidophylla

Dasiphora - tokar

Tok, (ölandstok), Dasiphora fruticosa

 
   

Dryas - fjällsippor

Fjällsippa, Dryas octopetala

 

Fjällsippa, Dryas octopetala

Fjällsippa, Dryas octopetala

Drymocallis - trollsmultron

Trollsmultron, Drymocallis rupestris

 
   

Filipendula - älggräs

Älggräs, Filipendula ulmaria

Brudbröd, Filipendula vulgaris

 

Älggräs, Filipendula ulmaria

Brudbröd, Filipendula vulgaris

Fragaria - smultron

Smultron, Fragaria vesca

Backsmultron, Fragaria viridis

 
   

Geum - nejlikrötter

Sträv nejlikrot, Geum hispidum

Humleblomster, Geum rivale

Geum rivale varietet rivale, vanligt humleblomster

 

Geum rivale varietet subalpinum, stort humleblomster

Nejlikrot, Geum urbanum

Humleblomster, Geum rivale

Nejlikrot, Geum urbanum

   

Malus - aplar

Vildapel, Malus sylvestris

 
   

Potentilla - fingerörter

Luddfingerört, Potentilla heptaphylla

Raggfingerört, Potentilla hyparctica

Mångfingerört, Potentilla multifida

Smultronfingerört, Potentilla sterilis

Revig blodrot, Potentilla anglica

Klippfingerört, Potentilla chamissonis

Backfingerört, Potentilla sterneri

Gråfingerört, Potentilla incana

 

Femfingerört, Potentilla argentea

Vårfingerört, Potentilla crantzii

Blodrot, Potentilla erecta

Lappfingerört, Potentilla nivea

Norsk fingerört, Potentilla norvegica

Revfingerört, Potentilla reptans:

Grå småfingerört, Potentilla subarenaria

Småfingerört, Potentilla verna

Stor femfingerört, Potentilla neglecta

Blodrot, Potentilla erecta

 
   

Prunus - prunusar

Sötkörsbär, Prunus avium

Hägg, Prunus padus

Slån, Prunus spinosa

 

Slån, Prunus spinosa

Slån, Prunus spinosa

Hägg, Prunus padus

Hägg, Prunus padus

Sötkörsbär, Prunus avium

Sötkörsbär, Prunus avium

 

 

Rosa - rosor

Finnros, Rosa acicularis

Åkerros, Rosa agrestis

Västkustros, Rosa inodora

Ryssros, Rosa jundzillii

Flikros, Rosa balsamica

Pimpinellros, Rosa spinosissima

Filtros, Rosa tomentosa

Stenros, Rosa canina

 

Nyponros, Rosa dumalis

Tyskros, Rosa elliptica

Kanelros, Rosa majalis

Äppelros, Rosa rubiginosa

Luddros, Rosa sherardii

Hartsros, Rosa mollis

Plommonros, Rosa villosa

Sydäppelros, Rosa micrantha

Vresros, Rosa rugosa

Hartsros, Rosa mollis

 

 

Rubus - rubusar

Undersläkte: Rubus subgen. Chamaemorus (hjortron)

Hjortron, Rubus chamaemorus


Undersläkte: Rubus subgen. Cylactis (stenbär (undersläktet))

Åkerbär, Rubus arcticus

Stenbär, Rubus saxatilis


Undersläkte: Rubus subgen. Idaeobatus (hallon) (undersläktet))

Hallon, Rubus idaeus


Undersläkte: Rubus subgen. Rubus (björnbär)

Skageracksbjörnbär, Rubus nordicus

Sektion: Rubus sect. Rubus (äkta björnbär)

52 svenska arter bl.a.:

Skogsbjörnbär, Rubus nessensi

Sötbjörnbär, Rubus plicatus

Flikbjörnbär, Rubus laciniatus Införd

Raspbjörnbär, Rubus radula

 

 

Sektion: Rubus sect. Corylifolii (krypbjörnbär)

Västkustbjörnbär, Rubus norvegicus

Hasselbjörnbär, Rubus wahlbergii

Spetsbjörnbär, Rubus gothicus

Tvekbjörnbär, Rubus haesitans

Hårbjörnbär, Rubus camptostachys

Knippbjörnbär, Rubus fasciculatus

Svenskt björnbär, Rubus suecicus

Sektion: Rubus sect. Caesii (blåhallon (sektionen))

Blåhallon, Rubus caesius

Hjortron, Rubus chamaemorus

Åkerbär, Rubus arcticus

Stenbär, Rubus saxatilis

Flikbjörnbär, Rubus laciniatus Inf.

Sanguisorba - pimpineller

Blodtopp, Sanguisorba officinalis

 

 

Blodtopp, Sanguisorba officinalis

 

Sibbaldia - dvärgfingerörter

Dvärgfingerört - Sibbaldia procumbens

 
   

Sorbus - oxlar

Norskoxel, Sorbus norvegica

Fagerrönn, Sorbus meinichii

Rönn, Sorbus aucuparia

 

Finnoxel, Sorbus hybrida

Oxel, Sorbus intermedia

Klippoxel, Sorbus rupicola

Rönn, Sorbus aucuparia

Finnoxel, Sorbus hybrida

Oxel, Sorbus intermedia

Norskoxel, Sorbus norvegica

 

Åkerbär, Rubus arcticus