Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum
Fyrkantig johannesört, Hypericum maculatum

Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum

Utbredning i Norden.

Familj Johannesörtsväxter, Hypericaceae

Äkta johannesört, Hypericum perforatum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum
Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum
Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum
Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum

 

Familj Johannesörtsväxter, Hypericaceae

Luden johannesört, Hypericum hirsutum

Dvärgjohannesört, Hypericum humifusum

Hedjohannesört, Hypericum pulchrum

Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum

Fyrkantig johannesört, Hypericum maculatum

Bergjohannesört, Hypericum montanum

Äkta johannesört, Hypericum perforatum