Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Familjen johannesörtsväxter,

Hypericaceae

Äkta johannesört, Hypericum perforatum

Familjen Hypericaceae, johannesörtsväxter, är en familj med 1 släkte och 7 bofasta arter i Sverige.Familj Johannesörtsväxter, Hypericaceae

Luden johannesört, Hypericum hirsutum

Dvärgjohannesört, Hypericum humifusum

Hedjohannesört, Hypericum pulchrum

Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum

Fyrkantig johannesört, Hypericum maculatum

Bergjohannesört, Hypericum montanum

Äkta johannesört, Hypericum perforatum

  

Familj Hypericaceae

Hypericum - johannesört

 

Hedjohannesört, Hypericum pulchrum

Hedjohannesört, Hypericum pulchrum

Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum

Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum

Fyrkantig johannesört, Hypericum maculatum

Fyrkantig johannesört, Hypericum maculatum

Bergjohannesört, Hypericum montanum

Bergjohannesört, Hypericum montanum

Äkta johannesört, Hypericum perforatum

Äkta johannesört, Hypericum perforatum

 

Hårginst, Genista pilosa

Färgginst, Genista tinctoria

 

Nålginst, Genista anglica

 

Tysk ginst, Genista germanica

   

 

 

 

Kärrjohannesört, Hypericum tetrapterum (tidigare fyreggad johannesört)