Ängsskallra, Rhinanthus minor
Ängsskallra, Rhinanthus minor

Ängsskallra, Rhinanthus minor

Utbredning i Norden.

Ängsskallra, Rhinanthus minor Ängsskallra, Rhinanthus minor
Ängsskallra, Rhinanthus minor Ängsskallra, Rhinanthus minor Höskallra, Rhinanthus serotinus