Timjansnyltrot, Orobanche alba

Timjansnyltrot, Orobanche alba

Utbredning i Norden.

Familj: Orobanchaceae, snyltrotsväxter