Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Snyltrotsväxter

- Familjen OrobanchaceaeDen "gamla" familjen Scrophulariaceae har delats upp på Plantaginaceae, Orobanchaceae och resten kvar i Scrophulariaceae. Familjen Orobanchaceae omfattar endast hel- och halvparasiter.Familj Orobanchaceae

Lathraea - vätterosor

Vätteros, Lathraea squamaria

 

Lathraea squamaria

Vätteros, Lathraea squamaria

Vätteros, Lathraea squamaria

   

Bartsia - svarthösläktet

Svarthö, Bartsia alpina

 

Svarthö, Bartsia alpina

Svarthö, Bartsia alpina

   

Melampyrum - kovaller

Ängskovall, Melampyrum pratense

Skogskovall, Melampyrum sylvaticum

 

 

Pukvete Melampyrum arvense

Korskovall, Melampyrum cristatum

Natt och dag, Melampyrum nemorosum

Ängskovall, Melampyrum pratense

Skogskovall, Melampyrum sylvaticum

Pukvete Melampyrum arvense

Korskovall, Melampyrum cristatum

Natt och dag, Melampyrum nemorosum

 
   

Orobanche - snyltrötter

Tistelsnyltrot, Orobanche reticulata

Timjansnyltrot, Orobanche alba

Klintsnyltrot, Orobanche elatior

 

Klintsnyltrot, Orobanche elatior

Timjansnyltrot, Orobanche alba

Tistelsnyltrot, Orobanche reticulata

 
   

Pedicularis - spiror

Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum

Kärrspira Pedicularis palustris

nordspira, Pedicularis palustris ssp borealis

höstspira, Pedicularis palustris ssp opsiantha

vanlig kärrspira, Pedicularis palustris ssp palustris

 

Granspira Pedicularis sylvatica

Gullspira Pedicularis oederi

Lappspira, Pedicularis lapponica

Lappspira, Pedicularis lapponica

Gullspira Pedicularis oederi

Kärrspira Pedicularis palustris
Pedicularis palustris ssp palustris

Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum

   

Euphrasia - ögontröster

Ögontröst, Euphrasia stricta

Läkeögontröst, Euphrasia officinalis,

stor ögontröst, Euphrasia officinalis ssp pratensis (tidigare Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana)

finnögontröst, Euphrasia officinalis ssp officinalis

 

Stor ögontröst,
Euphrasia officinalis ssp pratensis

 

 
   

Odontites - rödtoppor

Gatrödtoppa, Odontites vulgaris

Strandrödtoppa, Odontites litoralis

Åkerrödtoppa, Odontites vernus

 

Strandrödtoppa, Odontites litoralis

Åkerrödtoppa, Odontites vernus

   

Rhinanthus - skallror

Höskallra, Rhinanthus serotinus

Ängsskallra, Rhinanthus minor

 

 

Ängsskallra, Rhinanthus minor

Höskallra, Rhinanthus angustifolius

 

 

 

   

 

Jotunheimen