Salepsrot, Anacamptis pyramidalis

Salepsrot, Anacamptis pyramidalis

Utbredning i Norden

Enhjärtbladiga växter

Orkidéer

Salepsrot, Anacamptis pyramidalis Salepsrot, Anacamptis pyramidalis Ekstakusten på Gotland är en fin växtplats för bl a salepsrot.