Bokskog av högörttyp

Bokskog av högörttyp

Utbredning av bok i Norden.

Växtlighet i Bokskogar av högörttyp

Bokskog av lågört-typ Bokskog av ris-kruståteltyp Bokskog av ris-kruståteltyp