Bokskog av lågört-typ

Bokskog av lågört-typ

Växtarter i bokskogar av lågört-typ

Bokskog av ris-kruståteltyp Bokskog av ris-kruståteltyp Bokskog av högörttyp