Fjällens regioner

De svenska fjällen sträcker sig från nordvästra Dalarna i söder till treriksröset i norr. Större delen av fjällkedjan består av relativt låga fjäll och endast mindre delar utgörs av högalpina delar. Det är stor skillnad i fjällens växtlighet ovan skogsgränsen, därför indelas kalfjället i tre zoner.