Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Alpina region

Lågalpin region

Mellanalpin region

Högalpin region

Djur i fjällen

Växter i fjällenLågalpin region

Direkt ovanför fjällbjörkskogen kommer den lågalpina regionen. Den börjar på ca 950 m.ö.h. i Dalarna och på ca 600 m i nordligaste Sverige. Regionen utmärks av fjällhedar och lågvuxna videbuskar. På vissa ställen där vatten silar över markerna kan hedarna ersättas av ängsvegetation.

Lågfjäll vid Kongsvold, Dovre

Lågfjäll Norge
(Fv51, 61°26'47.2"N 8°48'14.9"E)

Lågfjäll Norge
62°19'22.2"N 9°34'57.5"E

Lågfjäll

Lågfjäll

Lågfjäll

Lågfjäll

Lågfjäll

Lågfjäll snölega

Lågfjäll

Vide i kanten av snölega

Fjällhed med kråkris
Grövelsjön

Videbältet

   

Övre delen av lågalpin region väster om stekenjokk

Fjällhed med kråkris
Grövelsjön

   


Mellanalpin region

Mellanalpin region (från ca 1300 m i södra fjällen – 1000 i norra Sverige) utmärks av att hedar och ängar här bryts upp av blockmarker som ökar i omfattning ju högre upp man kommer. Marken är ofta instabil och s.k. flytjordsområden är vanliga. Den korta vegetationsperioden gör att flera växter är vivipara, d.v.s. levandefödare. Hos växter betyder det att fröet utvecklats till en liten planta redan på moderplantan.

Jotunheimen

Jotunheimen

Jotunheimen

Jotunheimen

Jotunheimen
61°41'48.6"N 8°23'08.5"E

Snavvajavre

Sjön Snavvajavre 1066 möh. Is håller på att gå upp den 16 juli 1982. Sarek

WGS84 N 67° 18' 9.33", E 17° 47' 23.83"

 

   

Högalpin region

Gränsen till den högalpina regionen börjar där lingonriset upphör och det sammanhängande täcket av kärlväxter som man hittar på lägre nivåer slutar. Nivån för var den högalpina regionen börjar ligger på ungefär 1600 meter över havet i de södra fjällen och sjunker sedan ju längre norrut man kommer. I nordnorge går gränsen ofta redan vid 800 meter.

Jotunheimen i juli, Mats Åberg och Lars Theng njuter av utsikten (61°32'33.4"N 8°11'04.5"E)

 

Jotunheimen Norge
Juvasshytta (61°32'33.4"N 8°11'04.5"E)

Jotunheimen Norge
Juvasshytta (61°32'33.4"N 8°11'04.5"E)

Jotunheimen Norge

Jotunheimen Norge

Jotunheimen Norge

Isranunkel
Jotunheimen Norge

   

Djuren på fjället

Eftersom växtlivet är fattigt på de här höjderna måste de djur som förekommer här vara anpassade till en annan färgskala än den man finner på lägre höjder. Fjällripan lever bland grå, lavklädda block och skyddas därför bäst av en gråvit fjäderdräkt. På vintern är den helt vit och nästan omöjlig att få syn på i snön. Dalripa finns längre ned, ända ned i barrskogen, och skyddas därför bättre av en mera brun dräkt. Fjällämmel är kanske det mest kända av fjällens djur. Liksom för alla andra gnagare i snörika områden varierar mängden av den kraftigt. Ungefär vart fjärde år är det så mycket lämlar att de börjar vandra utanför sitt normala utbredningsområde. Under dessa lämmelår är lämlarna så talrika att fjällvandrare till och med kan bli påsprungna av de små gnagarna. Tyvärr verkar det som om lämlarna har påverkats av någon förändring i miljön. Från början av 1980-talet och fram till 2001 inträffade inga stora lämmelår. Detta har fått följder för fjällräven som under perioden endast fick fram några få valpar. Men 2001 fanns det åter gott om lämlar, till glädje för alla de fjällarter som lever på gnagare. Fjälluggla och fjällabb är två fågelarter som brukar lyckas betydligt bättre med häckningen under lämmelår än under vanliga år. På vintern efter ett gynnsamt år med mycket lämmlar kan fjällugglor förekomma även i södra Sverige.

Fjällväxter

Videbuskar är ett vanliga i fjällen och varierar i storlek från någon meters höjd ned till 1 cm. Ovanför fjällbjörkskogen finns ofta ett videbälte där stora områden täcks av videarter, något som ibland gör det besvärigt för fjällvandrare. Myrmarker än vanliga i fjällen och en grupp av växter man lätt lägger märke till ute på de blöta markerna är ullen. Det finns flera arter av ull men allihop känns igen på de vita duntopparna. Några arter finns också på myrar i södra Sverige. Kalkrika marker i fjällen har ofta en lite annorlunda flora. Fjällsippa (Dryas octopetala) gynnas av att det finns kalk i marken och har fått ge namn åt ett särskilt växtsamhälle som kallas Dryashed. En annan växtart på dryasheden är fjällglim som man lätt lägger märke till med sina kuddar av rosa blommor.

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

Torta

Salix reticulata

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

Salix herbacea

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

 

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

 

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

   

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

Nätvide

 

Nätvide

 
  Dvärgvide
Selaginella Fjällkåpa
Dvärglummer Fjällkåpa
 
Fjällglim, Silene acaulis  
   
   
   
Dryas Dryas octopetala
Fjällsippa Fjällsippa efter blomning
Pedicularis Hönsbär
Kung Karls spira Hönsbär

 

Någorlunda utbredda fjällarter

Vetenskapligt namn Svenskt namn
Aconitum lycoctonum ssp septentrionale nordisk stormhatt
Angelica archangelica ssp archangelica  fjällkvanne
Angelica sylvestris strätta
Antennaria alpina ssp alpina  fjällkattfot
Antennaria villifera lappkattfot
Arctous alpina ripbär
Asplenium viride  grönbräken
Astragalus alpinus fjällvedel
Astragalus alpinus var. alpinus ljus fjällvedel
Astragalus alpinus var. arcticus mörk fjällvedel
Astragalus frigidus isvedel
Astragalus norvegicus vippvedel
Bartsia alpina svarthö
Betula nana  dvärgbjörk
Betula pubescens ssp czerepanovii  fjällbjörk
Bistorta vivipara ormrot
Campanula uniflora  fjällklocka
Carex atrata svartstarr
Carex atrofusca svedstarr
Cassiope tetragona kantljung
Cerastium alpinum ssp alpinum  vanlig fjällarv
Cerastium alpinum ssp glabratum  kal fjällarv
Cerastium alpinum ssp lanatum  ullig fjällarv
Cerastium alpinum  fjällarv
Cerastium cerastoides  lapparv
Coeloglossum viride grönkulla
Diapensia lapponica fjällgröna
Draba norvegica  bergdraba
Dryas octopetala  fjällsippa
Empetrum nigrum ssp hermaphroditum nordkråkbär
Erigeron borealis  rosenbinka
Erigeron humilis  svartbinka
Erigeron uniflorus ssp eriocephalus vitbinka
Erigeron uniflorus ssp uniflorus  vanlig fjällbinka
Erigeron uniflorus  fjällbinka
Eriophorum angustifolium ängsull
Eriophorum scheuchzeri polarull
Eriophorum vaginatum tuvull
Euphrasia salisburgensis ssp salisburgensis lappögontröst
Euphrasia wettsteinii fjällögontröst
Gentiana nivalis  fjällgentiana
Gnaphalium supinum  fjällnoppa
Gymnadenia conopsea  brudsporre
Harrimanella hypnoides mossljung
Kalmia procumbens krypljung
Lactuca alpina torta
Micranthes nivalis  fjällbräcka
Micranthes stellaris  stjärnbräcka
Micranthes tenuis  spädbräcka
Myosotis decumbens  fjällförgätmigej
Oxyria digyna fjällsyra
Oxytropis lapponica lappvedel
Papaver radicatum fjällvallmo
Papaver radicatum ssp laestadianum laestadiusvallmo
Papaver radicatum ssp radicatum lappvallmo
Pedicularis flammea  brandspira
Pedicularis hirsuta fjällspira
Pedicularis lapponica lappspira
Pedicularis oederi  gullspira
Pedicularis sceptrum-carolinum kung Karls spira
Petasites frigidus  fjällskråp
Phleum alpinum  fjälltimotej
Phyllodoce caerulea lappljung
Pinguicula alpina  fjälltätört
Poa alpina  fjällgröe
Pseudorchis albida vityxne
Ranunculus glacialis  isranunkel
Ranunculus nivalis  fjällsmörblomma
Rhodiola rosea rosenrot
Rhododendron lapponicum lapsk alpros
Rubus chamaemorus hjortron
Salix glauca  ripvide
Salix herbacea  dvärgvide
Salix lanata  ullvide
Salix lapponum  lappvide
Salix polaris  polarvide
Salix reticulata  nätvide
Saussurea alpina  fjällskära
Saxifraga aizoides  gullbräcka
Saxifraga cotyledon  fjällbrud
Saxifraga oppositifolia  purpurbräcka
Sibbaldia procumbens  dvärgfingerört
Silene acaulis  fjällglim
Tofieldia pusilla  björnbrodd
Trollius europaeus  smörbollar
Veronica alpina fjällveronika
Veronica alpina ssp alpina vanlig fjällveronika
Veronica alpina ssp pumila högfjällsveronika
Veronica fruticans klippveronika
Viola biflora fjällviol
Viscaria alpina  fjällnejlika
Vetenskapligt namn Svenskt namn
Draba norvegica  bergdraba
Tofieldia pusilla  björnbrodd
Pedicularis flammea  brandspira
Gymnadenia conopsea  brudsporre
Betula nana  dvärgbjörk
Sibbaldia procumbens  dvärgfingerört
Salix herbacea  dvärgvide
Cerastium alpinum  fjällarv
Erigeron uniflorus  fjällbinka
Betula pubescens ssp czerepanovii  fjällbjörk
Saxifraga cotyledon  fjällbrud
Micranthes nivalis  fjällbräcka
Myosotis decumbens  fjällförgätmigej
Gentiana nivalis  fjällgentiana
Silene acaulis  fjällglim
Poa alpina  fjällgröe
Diapensia lapponica fjällgröna
Antennaria alpina ssp alpina  fjällkattfot
Campanula uniflora  fjällklocka
Angelica archangelica ssp archangelica  fjällkvanne
Viscaria alpina  fjällnejlika
Gnaphalium supinum  fjällnoppa
Dryas octopetala  fjällsippa
Petasites frigidus  fjällskråp
Saussurea alpina  fjällskära
Ranunculus nivalis  fjällsmörblomma
Pedicularis hirsuta fjällspira
Oxyria digyna fjällsyra
Phleum alpinum  fjälltimotej
Pinguicula alpina  fjälltätört
Papaver radicatum fjällvallmo
Astragalus alpinus fjällvedel
Veronica alpina fjällveronika
Viola biflora fjällviol
Euphrasia wettsteinii fjällögontröst
Asplenium viride  grönbräken
Coeloglossum viride grönkulla
Saxifraga aizoides  gullbräcka
Pedicularis oederi  gullspira
Rubus chamaemorus hjortron
Veronica alpina ssp pumila högfjällsveronika
Ranunculus glacialis  isranunkel
Astragalus frigidus isvedel
Cerastium alpinum ssp glabratum  kal fjällarv
Cassiope tetragona kantljung
Veronica fruticans klippveronika
Kalmia procumbens krypljung
Pedicularis sceptrum-carolinum kung Karls spira
Papaver radicatum ssp laestadianum laestadiusvallmo
Cerastium cerastoides  lapparv
Antennaria villifera lappkattfot
Phyllodoce caerulea lappljung
Pedicularis lapponica lappspira
Papaver radicatum ssp radicatum lappvallmo
Oxytropis lapponica lappvedel
Salix lapponum  lappvide
Euphrasia salisburgensis ssp salisburgensis lappögontröst
Rhododendron lapponicum lapsk alpros
Astragalus alpinus var. alpinus ljus fjällvedel
Harrimanella hypnoides mossljung
Astragalus alpinus var. arcticus mörk fjällvedel
Aconitum lycoctonum ssp septentrionale nordisk stormhatt
Empetrum nigrum ssp hermaphroditum nordkråkbär
Salix reticulata  nätvide
Bistorta vivipara ormrot
Eriophorum scheuchzeri polarull
Salix polaris  polarvide
Saxifraga oppositifolia  purpurbräcka
Arctous alpina ripbär
Salix glauca  ripvide
Erigeron borealis  rosenbinka
Rhodiola rosea rosenrot
Trollius europaeus  smörbollar
Micranthes tenuis  spädbräcka
Micranthes stellaris  stjärnbräcka
Angelica sylvestris strätta
Erigeron humilis  svartbinka
Bartsia alpina svarthö
Carex atrata svartstarr
Carex atrofusca svedstarr
Lactuca alpina torta
Eriophorum vaginatum tuvull
Cerastium alpinum ssp lanatum  ullig fjällarv
Salix lanata  ullvide
Cerastium alpinum ssp alpinum  vanlig fjällarv
Erigeron uniflorus ssp uniflorus  vanlig fjällbinka
Veronica alpina ssp alpina vanlig fjällveronika
Astragalus norvegicus vippvedel
Erigeron uniflorus ssp eriocephalus vitbinka
Pseudorchis albida vityxne
Eriophorum angustifolium ängsull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gles fjällbjörkskog på finnmarksvidda