Apis mellifera, honungsbi
Varroa

Varroakvalster

Biodlarna

Arbetsbi Signalerande arbetsbi Äggläggande drottning
Varroa
Ägg i cellbotten Drönarramar Varroakvalster
Bistick med gadden kvar Bistick med gadden kvar Gadden med körtel
   
Bistick efter 18 timmar