Svenskt kol, Fyledalen, Skåne

Kolflötser i Fyledalen

Sverige har små kolförekomster där kolet förekommer i smala band, så kallade flötser. I Skåne kan man se kolet i ytan på några få ställen, bland annat i fyledalen mellan Tomelilla och Sjöbo.

Kol i Fyledalen Svenskt kol  
Kolflötser i Fyledalen Kol från Fyledalen