Stevns klint
Kritaklippor

Kritaklippor, över hanget kalk från tertiär, Stevns klint,Danmark

Vid Stevn's klint på Själland finns kritavlagringar med en speciell historia. Under överhänget finns krita som bildats under kritaperioden. Vid pilen syns det lerlager som bildades när en stor meteorit slog ned på jorden för 65 miljoner år sedan. Över lerlagret finns avlagringar från tertiär. Nedslaget orsakade dinosauriernas utdöende. Lerlagret finns på liknande platser över hela jorden och innehåller det ovanliga grundämnet iridium. Det stärker teorin om att det var en meteorit som orsakade lerlagret.

Krita, Dover Kritaklippor, Möns klint, Danmark Kritaklippor, över hanget kalk från tertiär, Stevns klint,Danmark Kritaklippor, över hanget kalk från tertiär, Stevns klint,Danmark