Miljökunskap 1 - Historia


Miljökunskap 2 - Jordbrukaren


Miljökunskap 3 - Population


Miljökunskap 4 - Städer och industri


Miljökunskap 5 - Begränsningar


Miljökunskap 6 - Miljögifter


Miljökunskap 7 - Ekosystemtjänster


Miljökunskap 8 - Tungmetaller


Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Dinosauriernas gåta

För 65 miljoner år sedan slog en stor meteorit ned i det som nu är Mexikanska golfen, strax norr om Yucatan­halvön. Effekten av nedslaget var enorm. Solen skymdes under lång tid av det stoft som kastades upp. Det blev avsevärt kallare på jorden. Ungefär hälften av alla arter dog ut. Dinosaurierna, som dominerat jorden under miljon­tals år, försvann som en effekt av nedslaget. Fåglarna var de enda nära släktingarna till dinosaurierna som klarade sig.

Stevn's klint
Vid Stevn's klint på Själland finns kritavlagringar med en speciell historia. Under överhänget finns krita som bildats under kritaperioden. Det mörka lagret som syns är det lerlager som bildades när en stor meteorit slog ned på jorden för 66 miljoner år sedan. Över lerlagret finns avlagringar från tertiär. Nedslaget orsakade dinosauriernas utdöende. Lerlagret finns på liknande platser över hela jorden och innehåller det ovanliga grundämnet iridium. Det stärker teorin om att det var en meteorit som orsakade lerlagret.Massutdöenden av det slag som drabbade jorden vid slutet av kritaperioden har skett tidigare och kommer säkert att ske igen. Man anser att det har skett fem globala massutdöenden under de senaste 500 miljoner åren av jordens historia.

1. Ordovicium - Silur (444 Ma, miljoner år sedan)

2. Devon - Karbon (359 Ma)

3. Perm - Trias (252 Ma)

4. Trias - Jura (201 Ma)

5. Krita - Tertiär (65 Ma)

Vid flera av dessa tillfällen trorman att meteoritnedslag var orsaken till att många arter försvann. Uppskattningsvis 50-90% av arterna dog ut varje gång. En positiv effekt av sådana katastrofer är att nya arter utvecklas som en följd av att konkurrensen minskar. Efter utdöendet gör evolutionen en "omstart" och utvecklingen tar fart i nya riktningar. Däggdjuren fick sin chans när dinosaurierna dog ut. Ett sjätte massutdöende pågår just nu. Orsaken är denna gång människans rovdrift på naturresurser som till exempel avverkningen av tropiska skogar.