Primärsuccession i morän
Primärsuccession i morän

Primärsuccession i morän

Getväppling, Anthyllis vulneraria, är en tidig växtart som snabbt kan breda ut sig på näringsfattig, grusig mark. Anledningen till att den kan klara sig är bland annat att den lever tillsammans med kvävefixerande bakterier. De gör att kväverika näringsämnen blir tillgängliga för växten.

Familjen Fabaceae - ärtväxter