Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Familjen ärtväxter, Fabaceae

Skogsvicker, Vicia sylvatica

Familjen Fabaceae, ärtväxter, är en familj med 21 släkten och 81 bofasta arter i Sverige. 

Familj Fabaceae

Anthyllis - getväpplingar

Getväppling, Anthyllis vulneraria

 

Getväppling, Anthyllis vulneraria

Getväppling, Anthyllis vulneraria

Ornithopus - daggkåpor

Dvärgserradella, Ornithopus perpusillus

 

 

 

 

   


Lupinus - lupiner

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus

 
   

Oxytropis - klovedlar

Luddvedel, Oxytropis pilosa

Lappvedel, Oxytropis lapponica

Fältvedel, Oxytropis campestris

 

Vanlig fältvedel, Oxytropis c.campestris

Skredvedel, Oxytropis c.scotica

Ryssvedel, Oxytropis c. sordida

Fältvedel, Oxytropis campestris

Luddvedel, Oxytropis pilosa

   

Astragalus - vedlar

Sandvedel, Astragalus arenarius

Strandvedel, Astragalus danicus

Smällvedel, Astragalus penduliflorus

Fjällvedel, Astragalus alpinus

Isvedel, Astragalus frigidus

 

Sötvedel, Astragalus glycyphyllos

Vippvedel, Astragalus norvegicus


Förvildade arter

Kikvedel, Astragalus cicer

Sandvedel, Astragalus arenarius

Sötvedel, Astragalus glycyphyllos

   
   

Genista - ginster

Nålginst, Genista anglica

Tysk ginst, Genista germanica

 

Hårginst, Genista pilosa

Färgginst, Genista tinctoria

Hårginst, Genista pilosa

Färgginst, Genista tinctoria

Nålginst, Genista anglica

Tysk ginst, Genista germanica

Hippocrepis - hästskoklövrar

Gulkronill, Hippocrepis emerus

Underarter:

Äkta gulkronill, Hippocrepis emerus subsp. emerus

Sydkronill, Hippocrepis emerus subsp. emeroides

 
   

Lathyrus - vialer

Vårvial, Lathyrus sphaericus

Strandvial, Lathyrus japonicus

Vingvial, Lathyrus latifolius

Underarter:

Vingvial,
Lathyrus latifolius subsp. heterophyllus

Rosenvial,
Lathyrus latifolius subsp. latifolius (införd)

Gökärt, Lathyrus linifolius

Vippärt, Lathyrus niger

Kärrvial, Lathyrus palustris

 

Gulvial, Lathyrus pratensis

Backvial, Lathyrus sylvestris

Vårärt, Lathyrus vernus


Förvildade arter

Knölvial, Lathyrus tuberosus, införd

Luddvial, Lathyrus hirsutus, införd

Sabelvial, Lathyrus incurvus, införd

Gräsvial, Lathyrus nissolia, införd

Rundvial, Lathyrus rotundifolius, införd

Vårärt, Lathyrus vernus

Vårärt, Lathyrus vernus

Strandvial, Lathyrus japonicus

Strandvial, Lathyrus japonicus

Gökärt, Lathyrus linifolius

Gökärt, Lathyrus linifolius

Vippärt, Lathyrus niger

Vippärt, Lathyrus niger

Gulvial, Lathyrus pratensis

Gulvial, Lathyrus pratensis

Backvial,Lathyrus sylvestris

Backvial,Lathyrus sylvestris

   

Lotus - käringtänder

Smal käringtand, Lotus tenuis

Sumpkäringtand,
Lotus pedunculatus (Stor käringtand)

Klöverärt, Lotus maritimus
Nyligen omförd från Tetragonolobus

 

Käringtand,
Lotus corniculatus

Varieteter:
Fjällkäringtand, Lotus corniculatus var. borealis

Vanlig käringtand, Lotus corniculatus var. corniculatus

Smal käringtand, Lotus tenuis

Käringtand, Lotus corniculatus

Klöverärt, Lotus maritimus

Klöverärt, Lotus maritimus

Medicago - luserner

Sandlusern, Medicago minima

Humlelusern, Medicago lupulina

 

 

 

Foderlusern, Medicago sativa

Underarter:

Mellanlusern, Medicago sativa subsp. × varia

Gullusern, Medicago sativa ssp. falcata

Blålusern, Medicago sativa ssp. sativa

Kvarnlusern, Medicago sativa ssp. glomerata

 

 

Melilotus - sötväpplingar

Strandsötväppling, Melilotus dentatus

Vit sötväppling, Melilotus albus, (införd)

Stor sötväppling,
Melilotus altissimus, (införd)

Gul sötväppling,
Melilotus officinalis, (införd)

Gul sötväppling, Melilotus officinalis

Vit sötväppling, Melilotus albus

Strandsötväppling, Melilotus dentatus

Strandsötväppling, Melilotus dentatus

Ononis - puktörnen

Åsnetörne, Ononis spinosa

Underarter: busktörne, Ononis spinosa ssp. spinosa

stallört, Ononis spinosa subsp. hircina

puktörne, Ononis spinosa subsp. procurrens

 

Stallört, Ononis spinosa ssp hircina

Puktörne, Ononis spinosa ssp procurrens

 

 

Tetragonolobus - klöverärter

Se klöverärt Lotus maritimus

 

 

 

Trifolium - klövrar

Alpklöver, Trifolium alpestre

Strimklöver, Trifolium striatum

Harklöver, Trifolium arvense

Gullklöver, Trifolium aureum

Jordklöver, Trifolium campestre

Trådklöver, Trifolium dubium

Smultronklöver, Trifolium fragiferum

Skogsklöver, Trifolium medium

Backklöver, Trifolium montanum

 

Rödklöver, Trifolium pratense

Varieteter:

Amerikansk rödklöver, T. p. var. americanum (införd)

Strandrödklöver, T. p. var. maritimum

Ängsrödklöver, T. p. var. pratense (införd)

Foderrödklöver, T. p. var. sativum (införd)

Vitklöver, Trifolium repens


Införda arter

Alsikeklöver, Trifolium hybridum

Backklöver, Trifolium montanum

Backklöver, Trifolium montanum

Smultronklöver, Trifolium fragiferum

Smultronklöver, Trifolium fragiferum

Vitklöver, Trifolium repens

Vitklöver, Trifolium repens

Jordklöver, Trifolium campestre

Jordklöver, Trifolium campestre

Harklöver, Trifolium arvense

Harklöver, Trifolium arvense

   

Vicia - vickrar

Buskvicker, Vicia dumetorum

Ärtvicker, Vicia pisiformis

Luddvicker, Vicia villosa

Hamnvicker, V. v. ambigua

Kvarnvicker, V. v. varia

Vanlig luddvicker, V. v. villosa

Backvicker, Vicia cassubica

Kråkvicker, Vicia cracca

Duvvicker, Vicia hirsuta

 

Vårvicker, Vicia lathyroides

Åkervicker, Vicia sativa

Vicia sativa ssp. nigra, liten sommarvicker

Vicia sativa ssp. sativa, fodervicker

Vicia sativa ssp. segetalis, stor sommarvicker

Häckvicker, Vicia sepium

Skogsvicker, Vicia sylvatica

Luktvicker, Vicia tenuifolia

Sparvvicker, Vicia tetrasperma

Skogsvicker, Vicia sylvatica

Skogsvicker, Vicia sylvatica

Åkervicker, Vicia sativa

Åkervicker, Vicia sativa

Duvvicker, Vicia hirsuta

Duvvicker, Vicia hirsuta

 

 

 

 

 

 

 

Puktörne, Ononis spinosa ssp procurrens