Podsol
Podsol

Podsol

Tallskog på isälvssediment med fint utvecklad podolprofil. Hökensås, västergötland.

Lokal 1399248 6438864

Podsol Podsol och brunjord Podsol