Oligotrof sjö
Oligotrof sjö

Oligotrof sjö med humusfärgat vatten

En speciell variant är humösa oligotrofa sjöar med rödbrunt, kraftigt humusfärgat vatten. Rosetter av notblomster syns ute på bottnen.

Oligotrof sjö Oligotrof sjö Oligotrof sjö
Notblomster Oligotrof sjö Oligotrof sjö med humusfärgat vatten
Oligotrof sjö Oligotrof sjö Näringsrik vik av oligotrof sjö