Oligotrof sjö
Oligotrof sjö

Oligotrof sjö

En speciell variant är humösa oligotrofa sjöar med rödbrunt humusfärgat vatten.

Oligotrof sjö Oligotrof sjö Oligotrof sjö
Notblomster Oligotrof sjö Oligotrof sjö med humusfärgat vatten
Oligotrof sjö Oligotrof sjö Näringsrik vik av oligotrof sjö