Tuschlav, Lasallia pustulata
Tuschlav, Lasallia pustulata

Tuschlav, Lasallia pustulata

Tuschlav, Lasallia pustulata, är en storvuxen lav som kan bli upp till 30 cm. Ovansidan är täckt med atrttypiska "båsor" som gör att den är lätt att känna igen. Färgen på undersidan är alltid mörk medan ovansidans färg varierar beroende på fuktighet. I väta är laven grön och mörknar påtagligt i torrt väder.

Tuschlav, Lasallia pustulata   Tuschlav, Lasallia pustulata
Tuschlav, Lasallia pustulata   Tuschlav, Lasallia pustulata