Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Kalhyggesbruk

Granplantering på åkermark

Tallplantering på åkermark

Körskador i skogen

LavarLavar är organismer som består av en svamp och en alg. På sistone har man upptäckt att lavar har ytterligare en svamp i sig som högst påtagligt påverkar utseendet och egenskaperna hos laven. (Ny forskning)

Systematik hos lavar

Komplicerad systematik där jag håller mig till artdatabankens (Dyntaxa) syn på saken.

Klass: Underklasser:
Lecanoromycetes Ostropomycetidae
  Lecanoromycetidae
  Lecanoromycetes, ordines incertae sedis
  Acarosporomycetidae

 Underklass: Ostropomycetidae

Ordning: Familjer exempel
Pertusariales 5 familjer med 115 arter  
  Megasporaceae kalkstenslav, gråstenslav
  Pertusariaceae bitterlav, mjölig porlav, stiftlav
  Agyriaceae knöllav, skuggrimularia, drivvedsxylografa
  Icmadophilaceae klubblav, masklav
  Ochrolechiaceae örnlav

Masklav, Thamnolia vermicularis

Kalkstenslav, Aspicilia calcarea

     
Ostropales 8 familjer med 112 arter  
  Phlyctidaceae blemlav
  Gomphillaceae pensellav
  Gyalectaceae mossbelonia kraterlav, almlav, kronlav
  Graphidaceae skriftlav
  Odontotremataceae  
  Stictidaceae stor stjärnfruktlav, jordkryptolav
  Thelotremataceae groplav, havstulpanlav
  Coenogoniaceae stor vaxlav

Blemlav, Phlyctis argena

 

 

 

 

Ostropomycetidae, families incertae sedis (osäker placering) Osäker placering  
  Sarrameanaceae barkvindlav
  Arthrorhaphidaceae citrinellav
  Thelenellaceae  
  Protothelenellaceae  
  Schaereriaceae mörk skivlav
  Ostropomycetidae, genera incertae sedis  
Baeomycetales    
  Arctomiaceae dvärggytterlav
  Baeomycetaceae hattlav
  Hymeneliaceae eiglera, rutskivlav

 


Underklass: Lecanoromycetidae

Ordning: Familjer exempel
Lecanorales    
  Pachyascaceae sotmosslav
  Stereocaulaceae mjöllav, alvar-placodlav, tjock kantlav, påskrislav
  Sphaerophoraceae sprödlav korallav
  Ramalinaceae knagglavar, katinarior, lekanior, dropplav, lönnlav
  Parmeliaceae garnlav, slånlav, snölav, blåslav, örlav varglav, snömärkeslav, näverlav, kyrkogårdslav, färglav, gällav, långskägg, skägglav, kaklav
Cladoniaceae kochenillav, långhornslav, grå renlav, fönsterlav, kalkhedslav
  Biatorellaceae  
  Catillariaceae kollavar
  Dactylosporaceae  
  Haematommataceae blodplättslav
  Lecanoraceae vedflamlav, svartlavar, vedkantlav, aspkantlav, asplav, flamlavar, kustlav, brun kantlav
  Megalariaceae ädellavar
  Mycoblastaceae blodlavar
  Pilocarpaceae skugglavar, dynlavar
  Psoraceae tegellavar, snäcklav
  Lecanorales, genera incertae sedis stenpyttelav, vit levermosslav
  Scoliciosporaceae trädgrönelavar

Snömärkeslav, Melanohalea olivacea

Snömärkeslav, Melanohalea olivacea

Kustlav, Protoparmeliopsis achariana

Snölav, Flavocetraria nivalis

Färglav, Parmelia saxatilis

Brun kantlav, Lecanora argentata

   
   

Rhizocarpales

   
  Rhizocarpaceae gyllenlav, kartlav, falsk klotterlav
     
Lecanoromycetidae, families incertae sedis (osäker placering) Osäker placering  
  Ophioparmaceae flarnlav, vindlav
  Lecideaceae jordfjällav, blocklav, knopplav, fjällkantlav, fjällgrönelav, rutlav
  Fuscideaceae klipplav, svart rutlav
  Vezdaeaceae mossmetallav
  Brigantiaeaceae guldmosslav
  Elixiaceae vedstjärna
Peltigerales    
U.ordning Collematineae Coccocarpiaceae smaltrådslav
  Placynthiaceae bläcklav, korallkuddlav
  Pannariaceae blylav grynlav, gytterlav, skållav
  Collemataceae gelélavar, skinnlavar
  Nephromataceae västlig njurlav, stuplav
  Lobariaceae lunglav, örtlav, jättelav, ärrlavar
  Peltigeraceae torsklav, fjällfiltlav, trevarlav, åderlav, styverlav
  Peltigerineae, genera incertae sedis fliklav Osäker placering
U.ordning Peltigerales, families incertae sedis Peltigerales, genera incertae sedis
osäker placering
fjällig gytterlav Osäker placering

Styverlav, Peltigera didactyla

Lunglav, Lobaria pulmonaria

     
Teloschistales    
  Teloschistaceae orangelavar, strandorangelav, svavellav, vägglav
  Physciaceae krimmerlav, urnlav, ladlav, vedspik, allélav, rönnlav, blyertslav, dvärgrosettlav , kalkkranslav, rosettlav, dagglav

Dagglav, Physconia distorta

 

 

     

 


Underklass: Lecanoromycetes, ordines incertae sedis

Ordning: Familjer exempel
Umbilicariales    
  Umbilicariaceae tuschlav, svedlav, ragglav, kustnavellav

Tuschlav, Lasallia pustulata

 
Candelariales    
  Candelariaceae citronlav, ägglav, alléägglav
Lecanoromycetes, families incertae sedis

Osäker placering

 
  Lecanoromycetes, genera incertae sedis

buskmjöllav

     
     

 


Underklass: Acarosporomycetidae

Ordning: Familjer exempel
Acarosporales    
  Acarosporaceae murstenslav, jordspricklav, kalkspricklav, träspricklav, honlav, klotsporig, skifferlav