Väggmossa, Pleurozium schreberi

Väggmossa, Pleurozium schreberi

Kvävefixering i väggmossa

Mossor

Husmossa, Hylocomium splendens
Väggmossa, Pleurozium schreberi Husmossa, Hylocomium splendens Husmossa, Hylocomium splendens
Kammossa, Ptilium crista-castrensis
Väggmossa, Pleurozium schreberi Kammossa, Ptilium crista-castrensis Husmossa, Hylocomium splendens
Brännmossa, Ceratodon purpureus    
Brännmossa, Ceratodon purpureus