Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

MossorMossorna utvecklades under silur för drygt 400 miljoner år sedan. Mossor tar upp vatten och näring direkt genom bladen och stammen eftersom de saknar utvecklade rotsystem. De kan därför inte bli speciellt stora utan är hänvisade till fuktiga miljöer i marknivå eller på trädstammar. Mossor är viktiga organismer i många ekosystem. Mossar byggs upp nästan helt av vitmossor och i granskogar är väggmossa ibland dominerande på marken.

Det som tidigare var "mossor" indelas nu enligt följande:

Stam: Marchantiophyta - levermossor

Stam: Anthocerotophyta - nålfruktsmossor

Stam: Bryophyta - bladmossor

Klasser under Bryophyta:

Sphagnopsida - vitmossor

Andreaeopsida - sotmossor

Bryopsida - bladmossorNågra vanliga arter och grupper i olika miljöer

Skogar På stenar och klippor Gräsmattor Mossar

Väggmossa
Husmossa
Kammossa
Bergklomossa
Skogsbjörnmossa
Skogsvitmossa
Kvastmossor

Kvastmossor
Bergklomossa
Enbjörnmossa
Kakmossa

Vanlig hakmossa

 

Vitmossor

 

       

 

Husmossa

Väggmossa Kammossa

Husmossa

Väggmossa

Kammossa

Björnmossa Vitmossa

Kvastmossa

Björnmossa

Vitmossa

Kvastmossa

Brännmossa

Palmmossa

 

Brännmossa

Palmmossa

 

 

Stam: Bryophyta - bladmossor

Klass: Sphagnopsida - vitmossor

I Sverige finns ett 40-tal arter.

Vitmossa vitmossa vitmossa
     
Vitmossa Vitmossa Vitmossa
     

 

Klass: Bryopsida - egentliga bladmossor

Den största gruppen, ca 700 arter i Sverige. I Sverige delas de in i följande ordningar.

Ordning kända arter Ordning kända arter

Tetraphidales

 

  Dicranales

kvastmossa,

brännmossa, Ceratodon purpureus

Polytrichales

 

björnmossa

 

Pottiales

kruskalkmossa, Tortella tortuosa

Buxbaumiales

 

  Splachnales  

Diphysciales

 

  Orthotrichales

Krushättemossa, Ulota crispa

Timmiales

 

  Hedwigiales  

Encalyptales

 

  Bryales

källmossor, vågig praktmossa

Funariales

 

  Hookeriales

skirmossa

Grimmiales

 

brännmossa, hårgrimmia

 

Hypnales

husmossa, väggmossa, kammossa, palmmossa, bergklomossa, kransmossa

Archidiales

 

     

 

Polytrichales, björnmossor

björnmossa björnmossa

 

 

björnmossa

björnmossa

 

 

 

Grimmiales

  hårgrimmia

brännmossa

hårgrimmia