Krushättemossa, Ulota crispa
Krushättemossa, Ulota crispa

Krushättemossa, Ulota crispa

Bldar små , mer eller mindre mörka kuddar på olika lövträd. På blden sitter den på sälg.

Krushättemossa, Ulota crispa Krushättemossa, Ulota crispa Krushättemossa, Ulota crispa
Krushättemossa, Ulota crispa Krushättemossa, Ulota crispa Krushättemossa, Ulota crispa