Stora alvaret, Öland
stora alvaret öland

Fårsvingelalvar på Öland

Fårsvingelalvar (ölandssolvändevariant) Fårsvingelalvar (ölandssolvändevariant) Fårsvingelalvar
 
Hällmarksalvar Märgelalvar (Bälsarvet, Gotland)