Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Alvar


Alvarmarker är en mycket speciell naturtyp som har sin största utbredning i Sverige. Framförallt är det på Öland och gotland som alvar förekommer men små områden finns också pi Västergötland och Närke. På kalksten och i områden som har relativt små nederbördsmängder sommartid finns förutsättningar för att alvar skall utvecklas. Alvaren skulle vara täckta med skog om det inte vore för att de använts som betesmark under lång tid. Marken är fattig på vissa näringsämnen och i kombination med vattenbrist utvecklas växtlighet och jordar mycket långsamt. Flera växtsamhällen finns på alvaret.Alvar

Bilden visar gula ölandssolvändor som är en av de dominerande arterna i det som kallas Fårsvingelalvar. I bildens övre-centrala delar till höger ses vit fetknopp (har röda blad) som finns på Hällmarksalvar.

 

Alvartyper

Hällmarksalvar Fårsvingelalvar
Karst
Märgelalvar Fårsvingelalvar (ölandssolvändevariant)
 
Karstalvar Kalklavhäll