Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caprifoliaceae - Kaprifolväxter

Vildkaprifol, Lonicera periclymenum

Vildkaprifol, Lonicera periclymenum Skogstry, Lonicera xylosteum Skogstry, Lonicera xylosteum

 

Släkte

Arter  

Jätteväddar, Cephalaria

(2)

Alpjättevädd, Cephalaria alpina

Jättevädd, Cephalaria gigantea

Jättevädd, Cephalaria gigantea

Kardväddar, Dipsacus

 

(2)

Kardvädd, Dipsacus fullonum

Sträv kardvädd, Dipsacus strigosus

 

Åkerväddar, Knautia

1

Åkervädd, Knautia arvensis

Linneor, Linnaea

1

Linnea, Linnaea borealis

Linnea, Linnaea borealis

Tryar, Lonicera

2

Skogstry, Lonicera xylosteum

Vildkaprifol, Lonicera periclymenum

Skogstry, Lonicera xylosteum

Fältväddar, Scabiosa

 

2

Luktvädd, Scabiosa canescens

Fältvädd, Scabiosa columbaria

Luktvädd, Scabiosa canescens

Ängsväddar, Succisa

 

1

Ängsvädd, Succisa pratensis

Snöbärssläktet, Symphoricarpos

 

(1)

Snöbär, Symphoricarpos albus

 

Vänderötter, Valeriana

 

4

Småvänderot, Valeriana dioica

Läkevänderot, Valeriana officinalis

Flädervänderot, Valeriana sambucifolia

 

Klynnen, Valerianella

 

1, (2)

Sommarklynne, Valerianella dentata

Vårklynne, Valerianella locusta