Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reptilia - Kräldjur

 

En avkastad stjärt från en skogsödla.

Kräldjur är en grupp som inte är gynnad i Norden. Kallt klimat och korta somrar gör att de lever på marginalen. Dessutom har förändringar av landskapet som skett under de senaste 100 åren inneburet att flera av våra kräldjur har missgynnats.

Kräldjur är växelvarma djur.

Kopparödla Huggorm
Gotlandssnok Sandödla
 
Skogsödla