Medelhavstrut, Larus michahellisMarkberedning

Klass fåglar, Aves

Länkar till fågelbilder och inspelningar

http://ibc.lynxeds.com/ http://www.xeno-canto.org/


Ordningar
Egen sida

Andfåglar, (änder , svanar och gäss)

[>>Anseriformes>>]

Hönsfåglar

[>>Galliformes>>]

Lomfåglar

[>>Gaviiformes>>]

Doppingar

 

liror och stormfåglar

 

Sulor och skarvar

[>>Suliformes>>]

Hägrar, skedstork, pelikaner och ibisar

[>>Pelecaniformes>>]

Storkar

 

Rovfåglar, örnar, hökar

[>>Accipitriformes>>]

Falkar

[>>Falconiformes>>]

Tranor och sumphöns

[>>Gruiformes>>]

Vadare, måsar och alkor

[>>Charadriiformes>>]

Duvor

 

Gökar

 

Ugglor

 

Nattskärra

 

Seglare

 

Hackspettar

 

Tättingar, ("småfåglar" och kråkfåglar)

[>>Passeriformes>>]

 Ordningar

 

Änder , svanar och gäss

Anseriformes, Andfåglar

Kanadagås, Branta canadensis

Skedand, Anas clypeata

Hönsfåglar

Galliformes, Hönsfåglar

Rapphöna, Perdix perdix

Tjäder, Tetrao urogallus

Lommar

Gaviiformes, lomfåglar

storlom, Gavia arctica

svartnäbbad islom, Gavia immer

   

Doppingar

Podicipediformes, doppingfåglar

Skäggdopping, Podiceps cristatus

Gråhakedopping, Podiceps grisegena

Svarthakedopping, Podiceps auritus

Smådopping, Tachybaptus ruficollis

   

Liror och stormfåglar

Procellariiformes, stormfåglar

Stormfågel, Fulmarus glacialis

 
   

Sulor och skarvar

Suliformes, sulfåglar

 

Havssula, Morus bassanus

Storskarv, Phalacrocorax carbo sinensis

   

Hägrar, skedstork, pelikaner och ibisar

Pelecaniformes, pelikanfåglar

Gråhäger, Ardea cinerea

Ägretthäger, Ardea alba

 

Gråhäger, Ardea cinerea

 
   

Storkar

Ciconiiformes, storkfåglar

Vit stork, Ciconia ciconia

Vit stork, Ciconia ciconia

   

Rovfåglar

Accipitriformes, hökfåglar

Kungsörn, Aquila chrysaetos

Havsörn, Haliaeetus albicilla

Ormvråk, Buteo buteo

Brun kärrhök, Circus aeruginosus

Röd glada, Milvus milvus

Fiskgjuse, Pandion haliaetus

   
   

Falkar

Falconiformes, falkfåglar

 

Tornfalk, Falco tinnunculus

Tornfalk, Falco tinnunculus canariensis (kanarieöarna)

Aftonfalk, Falco vespertinus

Stenfalk, Falco columbarius

 

Lärkfalk, Falco subbuteo

Jaktfalk, Falco rusticolus

Pilgrimsfalk, Falco peregrinus

 

 

Tornfalk

Tornfalk (Kanarisk)

 

Lärkfalk

   

Tranor och sumphöns

Gruiformes, Tran- och rallfåglar

Trana

Trana

Sothöna

Rörhöna

Sothöna

 

   

Vadare, måsar och alkor

Charadriiformes, Vadarfåglar

underordningar

Vadare, Charadrii

Måsfåglar, Lari

Alkfåglar, Alcae

Spovsnäppa, Calidris ferruginea

Rödbena, Tringa totanus

Skärfläcka, Recurvirostra avosetta

Större strandpipare, Charadrius hiaticula

   

Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus

Medelhavstrut, Larus michahellis

   

Tordmule

 
   

Duvor

Columbiformes, Duvfåglar

Tamduva, Columba livia (domest.)

Skogsduva, Columba oenas

Ringduva, Columba palumbus

Övriga Columba

Kanarieduva, Columba bollii

Lagerduva, Columba junoniae

 

Turkduva, Streptopelia decaocto

Turturduva, Streptopelia turtur

Större turturduva, Streptopelia orientalis

 

 

 

 

Tamduva, Columba livia (domest.)

Ringduva, Columba palumbus

Skogsduva, Columba oenas

 

Kanarieduva, Columba bollii

Lagerduva, Columba junoniae

Turkduva, Streptopelia decaocto

 
   
   

Gökar

Cuculiformes, Gökfåglar

Gök, Cuculus canorus

Gök, Cuculus canorus

   
   

Ugglor

Strigiformes, Ugglor

 

tornuggla, Tyto alba

fjälluggla, Bubo scandiacus

berguv, Bubo bubo

kattuggla, Strix aluco

slaguggla, Strix uralensis

lappuggla, Strix nebulosa

hökuggla, Surnia ulula

sparvuggla, Glaucidium passerinum

pärluggla, Aegolius funereus

hornuggla, Asio otus

jorduggla, Asio flammeus


minervauggla, Athene noctua

slaguggla, Strix uralensis

lappuggla, Strix nebulosa

Hökuggla, Surnia ulula

sparvuggla, Glaucidium passerinum

Hornuggla, Asio otus

 

Minervauggla, Athene noctua

 

   

Nattskärra

Caprimulgiformes, Skärrfåglar

Nattskärra, Caprimulgus europaeus

 

Nattskärra, Caprimulgus europaeus

Nattskärra, Caprimulgus europaeus

   

Seglare

Apodiformes, Seglarfåglar

Tornseglare, Apus apus

 

Tornseglare, Apus apus

Tornseglare, Apus apus

   

Hackspettar

Piciformes, Hackspettartade fåglar

Större hackspett

Mindre hackspett

Spillkråka

Gråspett

Småfåglar

Passeriformes, Tättingar

Lärkor, finkar, kråkfåglar, svalor, sångare, mesar mm

 

Sånglärka, Alauda arvensis

Ladusvala, Hirundo rustica

Ängspiplärka Anthus pratensis

Sädesärla, Motacilla alba

 

Sidensvans, Bombycilla garrulus

Järnsparv, Prunella modularis

Rödhake, Erithacus rubecula

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus

Stenskvätta, Oenanthe oenanthe

Björktrast, Turdus pilaris

Koltrast, Turdus merula

Törnsångare, Sylvia communis

Ärtsångare, Sylvia curruca

Sävsångare, Acrocephalus schoenobaenus

Lundsångare, Phylloscopus trochiloides

Halsbandsflugsnappare, Ficedula albicollis

Talgoxe, Parus major

Varfågel, Lanius excubitor

Kråka, Corvus corone

Stare, Sturnus vulgaris

Bofink, Fringilla coelebs

Steglits, Carduelis carduelis

Hämpling, Linaria cannabina

Gulsparv, Emberiza citrinella

   
   


Sparvuggla