Marken byter joner

Marken byter joner

När marken försuras ökar mängden vätejoner (H+). Väte­joner är positivt laddade och kan byta plats med andra positiva joner som är löst bundna till ytan av negativt laddade markpartiklar. Exempel på joner som minskar är kalium (K+), magnesium (Mg2+) och kalcium (Ca2+).

Försurning

Kväve och Salpetersyra Svavel och svavelsyra Marken byter joner