Salpetersyra

Kväve och Salpetersyra

När förbränning sker vid hög temperatur, som inne i en bilmotor, bildas kväveoxid som biprodukt. Kvävet kommer inte från bränslet utan från luften. Kväveoxiden i avgaserna reagerar med luftens syre och vatten så att salpetersyra (HNO3) bildas. Syran följer med regnet och hamnar i sjöar och markvatten. Salpetersyran är försurande, men fungerar även som gödningsämne. HNO3 delas upp i en vätejon (H+), som försurar, och en nitratjon (NO3-), som göder. Utsläppen av kväveoxider har minskats genom katalysatorrening av bilavgaser och genom utveckling av fordon med lägre bränsleförbrukning. Mängden salpetersyra i nederbörden har minskat något men inte tillräckligt.

Försurning

Kväve och Salpetersyra Svavel och svavelsyra Marken byter joner