Svavelsyra

Svavel och svavelsyra

Olja och kol innehåller svavel. Vid förbränningen bildas svaveldioxid som omvandlas vidare till svavelsyra (H2SO4) i luften. Svavelsyra är en stark syra och ­bidrar till försurningen främst i syd­västra ­Sverige. Sulfatjonen (SO42-) är ett näringsämne för ­växter. Även svavelsyran bidrar alltså till att göra marken mera näringsrik. Utsläppen av svavel har minskat under senare år, främst genom att olja med låg svavelhalt används, men även med hjälp av rökgasrening.

Försurning

Kväve och Salpetersyra Svavel och svavelsyra Marken byter joner