Sommarstagnation

Sommarstagnation

Ytvattnet värms upp kaftigt och ett språngskikt utvecklas eftersom densiteten på vattnet varierar. I ytvattnet tar näringen snart slut på grund av växternas produktion. Döda organismer sjunker till botten och den näring som frigörs när de bryts ned kan inte föras upp till ytan med vattenströmmar.

Sjöekosystem i Sverige Oligotrofa sjöar Eutrofa sjöar Sjön under året

 

vår höst cirkulation skiktning Vinterstagnation

Vår- och höstcirkulation

Sjön håller 4 grader C på alla djup. Det innebär att vattnet har samma densitet i hela volymen och vattnet kan cirkulera fritt

Skiktning av sjön under olika årstider

Vinterstagnation

Vattnet är stillastående eftersom is ligger på sjön och hindrar vindarna från att påverka vattenmassan. Om snön ligger tjock hindras dessutom den eventuella fotosyntes som skulle varit möjlig.