Vinterstagnation

Vinterstagnation

Vattnet är stillastående eftersom is ligger på sjön och hindrar vindarna från att påverka vattenmassan. Om snön ligger tjock hindras dessutom den eventuella fotosyntes som skulle varit möjlig.

Sjöekosystem i Sverige Oligotrofa sjöar Eutrofa sjöar Sjön under året

 

Vår höst cirkulation skiktning Sommarstagnation

Vår- och höstcirkulation

Sjön håller 4 grader C på alla djup. Det innebär att vattnet har samma densitet i hela volymen och vattnet kan cirkulera fritt

Skiktning av sjön under olika årstider

Sommarstagnation

Sommarstagnation Ytvattnet värms upp kaftigt och ett språngskikt utvecklas eftersom densisten på vattnet varierar. I ytvattnet tar näringen snart slut på grund av växternas produktion.