Sveriges vegetationsregioner

Skogar i Sverige Brukad mark Fjällen, alpin vegetation