Brukningsbetingad vegetation

Brukningsbetingad vegetation

 

Ljunghed Tofsäxinghed Örtrik ängshavretorräng