Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljunghed

ljunghed

Mästocka ljunghed

   

 

Växter på ljunghed


Visa större karta  

Växter på ljunghedar

Dominerande arter

 

Ljung, Calluna vulgaris

Lingon, Vaccinium vitis-idaea

Väggmossa, Pleurozium schreberi

     

Övriga arter

     

Kattfot, Antennaria dioica

Slåttergubbe, Arnica montana

Pillerstarr, Carex pilulifera

Knägräs, Danthonia decumbens

Kruståtel, Deschampsia flexuosa

Stenmåra, Galium saxatile

En, Juniperus communis

Blodrot, Potentilla erecta

Skogsstjärna, Trientalis europaea

Blåbär, Vaccinium myrtillus

 

     

Renlavar, Cladonia

Vågig kvastmossa, Dicranum polysetum

Cypressfläta, Hypnum cupressiforme

Stor fransmossa, Ptilidium ciliare