Svenska skogar

Skogar

Sandnejlika,	Dianthus arenarius

Sandnejlika, Dianthus arenarius

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

Sandstäpp

Sandstäpp

Vid Vitemölla på Österlen i Skåne finns s.k. sandstäpp som utvecklas på sandig kritmorän med högt pH-värde i ytan och där gruset blottläggs genom betesdjurs tramp. På denna, i Sverige ovanliga miljö, utvecklas ett växtsamhälle med vissa typiska arter. De arter som bildar sandstäppsvegetation är bl.a. gräset tofsäxing och stor sandlilja. Sandstäpp kallas också tofsäxinghed samt sandgräshed av Koeleria glauca-typ, en populär miljö bland växtekologer, alltså.

Vitemölla, Skåne

till Vegetation brukad markVäxter

Dominerande arter

   

Sandnarv, Arenaria serpyllifolia

Vårarv, Cerastium semidecandrum

Sandnejlika, Dianthus arenarius

Sandsvingel, Festuca polesica

Gul fetknopp, Sedum acre

Backtimjan, Thymus serpyllum

Tofsäxing, Koeleria glauca

 

 

   

 

   

Övriga vanliga arter

   

Grådådra, Alyssum alyssoides

Sandliljor, Anthericum sp.

Fältmalört, Artemisia campestris

Luddlosta, Bromus hordeaceus

Gulmåra, Galium verum

Stenkrassing, Hornungia petraea

Blålusern, Medicago sativa

Sandlusern, Medicago minima

Hylsnejlika, Petrorhagia prolifera

Sandtimotej, Phleum arenarium

Harmynta, Satureja acinos

Sandglim, Silene conica

   
     

Lavar

   

Snölav Flavocetraria nivalis

Renlavar, Cladonia spp.

Hedlav, Cornicularia aculeata

   

 

   

Mossor

   

Plattfläta, Hypnum jutlandicum (tidigare Hypnum ericetorum)

Sandskruvmossa, Syntrichia ruraliformis (tidigare Tortula ruralis var. ruraliformis)

   

 

   
     

 

   

 

 

Sandstäpp Sandstäpp Sandstäpp
Sandstäpp Trampet av hovar och klövar rör om ytskiktet av den kalkrika sanden. Hedblomster på degenererad sandstäpp
Stor sandlilja Sandstäpp
Stor sandlilja Sandstäpp Sandstäpp