Innehåll och ordlista

Vindkraft

Biologisk mångfald

Rhagium mordax

Biodling

Växter

Näringsrik sjö

Vårtbitare

Näringsfattig sjö

Liv på jorden

Livets utveckling

Sandstäpp

Sandstäpp

Skog

Skog

koldioxid

Koldioxidhalten i atmosfären ökar för varje år

 

 

 

Välkommen till SkolVision

Utbildningar inom naturvetenskapliga ämnen kan ofta kännas svåra.För att du som elev snabbt skall komma in i ämnet Naturkunskap och förstå vad som förväntas av dig för olika betyg erbjuder vi här några intressanta sidor.

Gymnasieskolans olika kurser i Naturkunskap presenteras utförligt.

Instuderingsfrågor finns tillgängliga och är anpassade för böckerna :

Naturkunskap - 1a1 Naturkunskap - 1b
Köp boken via Logistikteamet Köp boken via Logistikteamet

 

 

Böckerna ges ut av Capensis förlag. Vissa delar av materialet kan med fördel även användas på grundskolans Biologi och Kemikurser. Ytterligare material för användning i klassrummet finns tillgängligt som bilder och fördjupningstexter. ©Lars Theng, Ingrid Martens

Hur många människor finns det just nu på vår planet? Svar>>

Havsörn en kall vinterdag

 
  Möns klint
  Skäggdopping
Vanlig snytbagge, Hylobius abietis Modernt skogsbruk med omfattande körskador

F.d. ljunghed som planterats med gran.

Idegran, Taxus baccata
vallmo källkärr
Färglav, Parmelia saxatilis Blodrot, Potentilla erecta
I first caught wind of the new replica watches when Chris Vail, creator of Lew & Huey, sent out a message asking for input on the various replica watches sale he will be building (more on that here). Looking through the photos, it is easy to see that these watches were directly inspired by the classic cartier replica of the past. That does beg the question longines replica sale do we need yet another homage to this classic design? Given that Vail has a tendency to make things interesting in what he builds, I am definitely willing to give him the rolex replica sale of the doubt at this point in the process.