Biologisk mångfald


Kråka, Corvus corone cornixEutrofa sjöar

Markberedning

Näringsfattiga sjöar

Rhagium mordax

Biodling

Skog

Skog

Välkommen till SkolVision

Utbildningar inom naturvetenskapliga ämnen kan ofta kännas svåra.För att du som elev snabbt skall komma in i ämnet Naturkunskap och förstå vad som förväntas av dig för olika betyg erbjuder vi här några intressanta sidor.

(Förväxla INTE den här sidan med skolvision.nu)

Biologi för högstadiet
Paketpris för tre delar 218 kr !
Till Capensis förlag AB
 

Naturkunskap - 1a1

 

Naturkunskap - 1b

Ny upplaga augusti 2018Böckerna ges ut av Capensis förlag. Vissa delar av materialet kan med fördel även användas på grundskolans Biologi och Kemikurser. Ytterligare material för användning i klassrummet finns tillgängligt som bilder och fördjupningstexter. ©Lars Theng, Ingrid Martens

Hur många människor finns det just nu på vår planet? Svar>>

 

Älgen bryts ned gradvisLappuggla Sparvhök

 

Gärdsmyg, Troglodytes troglodytes

Pygmérördrom Ökentrapp
Tornfalk Ormvråk
Skräntärna Skräntärna

Brunkol

Sandtärna Moltonisångare
Kantarell Tårticka

Älgarna brunstar

Fjädergräs, Stipa pennata, Västergötland

 
Ängshök, Circus pygargus, Långlöt, Öland juni 2017 Näktergal, Luscinia luscinia
Strimlus, Graphosoma lineatum Liguster, Ligustrum vulgare
Koldioxidhalten ökar Möns klint
  Skäggdopping
Vanlig snytbagge, Hylobius abietis Modernt skogsbruk med omfattande körskador

F.d. ljunghed som planterats med gran.

Idegran, Taxus baccata
vallmo källkärr
Färglav, Parmelia saxatilis Blodrot, Potentilla erecta