Näringsrik, eutrof sjö

Näringsrika, eutrof sjöar, har högre fosforhalter än näringsfattiga.

Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö
Sjötyper och fosfornivåer Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö
Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö