Näringsrik, eutrof sjö

Näringsrik, eutrof sjö. Hornborgasjön

De gula vattenbläddrorna är vanliga i näringsrika sjöar.

Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö
Sjötyper och fosfornivåer Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö
Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö