Näringsrik, eutrof sjö

Näringsrik, eutrof sjö. Agnestadsjön

En konstgjord sjö har anlagts för att reducera kvävemängderna i vatten som rinner från jordbruksområdet runt sjön.

Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö
Sjötyper och fosfornivåer Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö
Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö Näringsrik, eutrof sjö